Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Komentarze i analizy - Rynek mleka
www.netb.pl
2019-09-18
EDA przedstawiła wytyczne do. opakowań plastikowych

Wytyczne EDA dla interpretacji Dyrektywy (UE) 2019/904 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2109 dot. redukcji wpływu pewnych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Ten dokument zawiera nasze wytyczne sektorowe, które proponują naszą interpretację wymagań Dyrektywy Stosowania Tworzyw Sztucznych do Jednorazowego Użycia, która może być stosowana wobec produktów mlecznych. Jest nacelowana na dostarczenie wkładu w rozwój przyszłych przewodników Komisji UE, a także na poprawę zrozumienia Dyrektywy przez firmy mleczarskie. Ogólnym celem mogłoby być wsparcie przewodników UE, co gwarantuje legalną pewność i umożliwia zharmonizowane podejście dla jej wdrożenia w całej UE.

Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie zakresu Dyrektywy oraz głównych odpowiednich definicji jak „tworzywa sztuczne”, „produkty z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku”, „pojemniki do żywności jednorazowego użytku”, „pojemniki z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia do napojów”.

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (EDA) z zadowoleniem wita publikację Dyrektywy dot. redukcji wpływu pewnych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Przemysł mleczarski docenia wysiłki Komisji UE w podnoszeniu świadomości o problemie zanieczyszczenia mórz plastikami, oraz jest w pełni oddany dla przyszłej redukcji strat powiązanych z opakowaniami w całym łańcuchu.

EDA prowadzi na przykład główny projekt identyfikujący najbardziej istotne wpływy różnych produktów mleczarskich na środowisko – Środowiskowy Ślad Produktu Mleczarskiego (Mleczarski PEF) – który włącza także szacowanie wpływu pakowania produktu. Niemniej jednak, niektóre definicje w tekście nadal wymagają dalszego wyjaśnienia, w celu uniknięcia licznych nieporozumień oraz różnych interpretacji podczas fazy wdrożeniowej przez prawodawców na poziomie krajowym. Wieloznaczne definicje mogłyby tworzyć niepewność prawną i potencjalnie prowadzić do fragmentaryzacji rynku wewnętrznego towarów pakowanych. Z tego powodu EDA jest zadowolone, że wyjaśnia sektorowe mleczarskie podejście i dostarcza go jako wkładu w prace Komisji. Ponadto, przy jednoczesnym rozpoznawaniu generalnej potrzeby redukcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz zwiększenia recyklingu, EDA zawsze popiera podkreślanie faktu, że wiele produktów mlecznych wymaga specjalnego traktowania w produkcji, transporcie oraz w gospodarstwach domowych konsumentów. To może być osiągane wyłącznie wraz z odpowiednim opakowaniem, które zabezpieczy produkty przed wpływem otoczenia zewnętrznego i które pozostanie, na tyle na ile jest to możliwe, niewielkie i niezbędne do wykonania.
Ponadto wzornictwo opakowania mleczarskiego nie tylko powinno zapewniać bezpieczeństwo i jakość jako bezdyskusyjne podstawowe kryteria, ale także odgrywać integralną rolę w redukowaniu strat żywności poprzez utrzymywanie świeżości produktu mleczarskiego i jego bezpieczeństwa przez dłuższy okres czasu.

Ze względu na wszystkie te powody wierzymy głęboko, że nauka, inwestycje i innowacje odgrywają żywotną rolę w rozwiązaniach ekonomii w układzie zamkniętym, która powinna być promowana przez ramy prac legislacyjnych w tym zakresie. Podstawowe inwestycje dot. ulepszeń w nowych i nowatorskich rozwiązaniach wywierałyby pozytywny wpływ na całkowity ślad środowiskowy pakowania oraz wspierałyby nadrzędny cel przemysłu mleczarskiego tj. redukcji zaśmiecenia plastikami, przy jednoczesnej ochronie bezpieczeństwa naszych konsumentów.

Z tego powodu uważamy za kluczowe, aby zarówno obecne ramy legislacyjne jak i przyszłe wytyczne nie zniechęcały do inwestycji, które prowadzą do dalszego zwiększania ochrony środowiskowej zasobów.

Wyjaśnienie definicji „produktu z tworzywa sztucznego do jednorazowego użycia”

Artykuł 3 Dyrektywy w spierany przez punkt 12 preambuły definiuje produkt jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych jako „produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oznacza produkt, który jest w całości lub częściowo wykonany z tworzyw sztucznych i który nie został przeznaczony, zaprojektowany ani wprowadzony do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną rotację poprzez zwrócenie go do producenta w celu powtórnego napełnienia lub ponownego użycia do tego samego celu, do którego był pierwotnie przeznaczony”.

Ta definicja może powodować niezamierzone konsekwencje we wdrażaniu tej dyrektywy wobec produktów żywności i napojów, które nie są przeznaczone do konsumpcji „po drodze” i są prawdopodobnymi śmieciami.

Chociaż, materiał używany jako opakowanie produktów mlecznych jest w dużym stopniu wykonany z tworzywa sztucznego, udział tych produktów w śmieciach jest w zasadzie poniżej poziomu detekcji, ponieważ produkty mleczne nie są generalnie konsumowane „po drodze”, gdyż większość z nich potrzebuje chłodzenia i są spożywane schłodzone.
EDA uważa, że dyrektywa powinna pozostać skupiona na bardziej powszechnych zaśmieceniach – zgodnie z punktem 12 preambuly, który wyszczególnia, że skłonność do tworzenia śmieci powinna odgrywać decydującą rolę w celu określania, czy opakowanie żywności dla celów tej dyrektywy jest uważane jako produkt jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych.

EDA będzie rekomendowało, aby przyszłe wytyczne UE wyjaśniały, że opakowanie żywności z tworzywa sztucznego, które jest zazwyczaj przeznaczone do dostarczenia do gospodarstwa domowego nie jest obiektem Dyrektywy dot. Tworzyw Sztucznych do Jednorazowego Użycia, w celu uniknięcia sytuacji, w której w fazie wdrożenia taki zakres mógłby być rozszerzony o przypadki, które nie są konsumowane „po drodze” i poprzez to nie biorą udziału w zaśmiecaniu mórz tworzywami sztucznymi.

Wyjaśnienie definicji „pojemniki na żywność z tworzywa sztucznego do jednorazowego użycia”

Możemy znaleźć pewną ogólną definicję pojemników jednorazowego użycia z tworzywa sztucznego dla żywności i napojów w 12 punkcie preambuły dyrektywy, co jest użyteczne dla wyjaśnienia w pewnym zakresie, które produkty są objęte tekstem dyrektywy. Ten punkt preambuły skupia się na pojemnikach do żywności typu fast-food oraz na pojemnikach do żywności, która nie potrzebuje dalszej obróbki oraz wprowadza pojęcie pojemników zawierających więcej niż jedną porcję żywności lub pojemników zawierających jedną porcję żywności sprzedawanej w ilości większej niż jedna sztuka.

Ponadto, zgodnie z opisem „pojemników do żywności” w Aneksie (po raz pierwszy włączonym w Części A), pojemniki do żywności objęte tą dyrektywą, są następującymi pojemnikami do żywności, która:

a) jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b) jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika, oraz

c) jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki.

To oznacza, że mleczarskie pojemniki do żywności, zawierającej żywność w więcej niż jednej porcji, lub pojemników zawierających jedną porcję żywności sprzedawanej w ilości większej niż jedna sztuka, nie są uznawane jako produkty jednorazowego użycia z tworzywa sztucznego. To wyklucza opakowania duże do użytku domowego.
W odniesieniu do koncepcji „dalszej obróbki” wprowadzonej w aneksie dyrektywy (wspieranej przez punkt 12 preambuły), pojemniki żywności dla żywności wymagającej dalszej obróbki również nie są produktami jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych.

Z tego powodu uważamy, że pojemniki żywności zawierające porcje do pojedynczego spożycia sprzedawane w jednym opakowaniu powinny także wypaść z zakresu art. 4,8 i 10, chyba że jest załączona łyżeczka do opakowania (np. dołączona do kubeczka mleka fermentowanego lub deseru), ponieważ produkt może być uznany jako gotowy do konsumpcji bezpośrednio z pojemnika, bez żadnej dalszej obróbki jedynie wtedy gdy do opakowania jest dołączona łyżka, która umożliwia konsumentowi spożycie produktu natychmiast. W takim przypadku w odniesieniu do pojemników żywności dla pojedynczych porcji żywności sprzedawanych w jednym pojemniku z załączoną do opakowania łyżką, ten pojemnik będzie objęty zakresem tej dyrektywy.

Możliwe pojemniki do żywności zawierające pojedyncze porcje sprzedawane w jednym opakowaniu. Dla ułatwienia harmonijnego wdrożenia Dyrektywy Krajów Członkowskich UE, EDA proponuje w tych wytycznych przykłady pojemników zawierających pojedyncze porcje sprzedawane w jednym opakowaniu:

• Jogurt i produkty z mleka fermentowanego (wyłączając napoje jogurtowe) - możliwa maksymalna wielkość dla tej kategorii: 200g

• Desery na bazie mlecznej - możliwa maksymalna wielkość dla tej kategorii : 200g

Wyjaśnienie definicji „pojemnika z tworzywa sztucznego do napojów”

W części C Aneksu, „pojemniki do napojów” są zdefiniowane po raz pierwszy w tej Dyrektywie, jako „pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, tj. pojemniki stosowane do przechowywania napojów, takie jak butelki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka”.

Pojemniki na mleko (włącznie z butelkami) są objęte wymaganiami dla pojemników (włącznie z butelkami), poprzez ich wyraźne wymienienie w tekście punktu 12 preambuły: „Przykładami pojemników na napoje, które należy uznać za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, są butelki na napoje lub wielomateriałowe opakowania na napoje stosowane do piwa, wina, wody, napojów orzeźwiających, soków i nektarów, napojów w proszku lub mleka, ale nie są nimi kubki na napoje, gdyż do celów niniejszej dyrektywy uznawane są za odrębną kategorię produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.”
Inne płynne produkty mleczne nie są wymienione jako takie, ale biorąc pod uwagę słownictwo powyższego aneksu interpretacja EDA jest taka, że dla celów tej dyrektywy opakowania z tworzyw sztucznych dla produktu w formie płynnej (między innymi jogurtu pitnego) będą podlegać pod wymagania dla pojemników do napojów, a nie pod pojemniki do żywności, z prostego powodu, że produktem zawartym w opakowaniu jest płyn, niezależnie od innych aspektów (włączając wartości odżywcze).

Rozróżnianie pomiędzy „lżejszym” polistyrenem a ekspandowanym polistyrenem

Produkcja kubeczków do jogurt u często używa arkuszy „lżejszego” polistyrenu (PS), który jest wykonany z trzech warstw: wewnętrznej i zewnętrznej warstwy z litego PS (gęstość 1,04) i środkowej z PS który został nieznacznie ekspandowany podczas ekstruzji z czynnikami chemicznymi lub gazem (CO2 lub azot). Przy tej ekspandowanej warstwie otrzymuje się obniżenie gęstości arkusza PS poniżej 1. W zależności od grubości warstwy środkowej, i stopnia ekspandowania, otrzymuje się arkusze lżejszego PS, których gęstość może mieścić się w przedziale 0,80 do 0,95. Zastąpienie arkuszy z litego PS lżejszym PS redukuje zużycie PS o 10 do 20%, w zależności od typu kubeczka. Nie jest możliwe obniżenie gęstości poniżej 0,80, ponieważ straty w sztywności i wytrzymałości kubeczków będą za duże i nie do zaakceptowania.

W tej Dyrektywie nie ma rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma typami ekspandowanego polistyrenu. EDA będzie sugerować rozróżnienie w przyszłych wytycznych UE lekko ekspandowanego polistyrenu (gęstość >0,8) od ekspandowanego polistyrenu (gęstość <0,8) i określić granicę dla ekspandowanego polistyrenu. Jeśli lekko ekspandowany polistyren zostałby zakazany, producenci będą potrzebować używanie pełnego polistyrenu, prowadząc do wzrostu ilości tworzyw sztucznych na rynku o około 10%.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: portalspożywczy.pl/EDA

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Dziękujemy za mleko
-Ceny bydła stopniowo odrabiają straty
-Mleczny kryzys
-Rzeka mleka
-Kefir hitem sprzedażowym Tesco w Wielkiej Brytanii?
-Czy koronawirus wpłynie na polskie mleczarstwo?
-Jogurty pitne objęte podatkiem cukrowym?
-Dyrektor Browary Polskie: piwa dużych browarów warzone są tak samo jak małych, bez sztucznie dodanego alkoholu
-Produkcja serów zagrodowych
-Mleko w cenie
-Mleczna środa: Okiem serowara Vincent Vergne, francuski mistrz serowarstwa, zdobywca tytułu Meilleur Ouvrier de France w luty
-Wzrost cen płaconych za mleko w UE
-Wzrost cen płaconych za mleko w UE
-Chiny nie chcą już mleka bez laktozy


 
Archiwum
- Czerwiec 2020
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.